Domů   ›   Vše o nákupu   ›   Reklamace

Reklamace

Prodávající:
Aleš Homolka (dále jen „Prodávající“)
592 32 Jámy 148, IČ: 03820556

Záruční doba

Na zboží je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců, která se vztahuje pouze na výrobní vady. Po uplynutí 24 měsíců záruka zaniká.

Po aplikaci samolepících dekorů nelze uplatňovat záruku. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

Maximální doba skladovatelnosti 36 měsíců – na 24 měsíců z celkové doby skladovatelnosti je poskytována záruka. Po aplikaci je životnost samolepících dekorů stanovena dle typu použité samolepící fólie. Výrobce standardně udává:

Maximální životnost lze dosáhnout:

Reklamace

Při přebírání zboží pečlivě zkontrolujte celistvost a neporušenost obalu.
Pokud zásilka jeví známky poškození, nepřebírejte ji!

Je li obal v pořádku a přesto je zboží poškozené, je nutné bez zbytečných odkladů informovat buď přepravce nebo naši společnost.
Kontakty v závislosti na vybraném přepravci:

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující poslat na e-mail info@barevnesamolepky.cz nejpozději následující den od převzetí. V oznámení musí být uvedeno, o jaké závady se jedná, nejlépe doložit fotografii závad. Pozdější reklamace nebudou kupujícímu uznány!

Je-li zboží dodáno nekompletní nebo nesprávné vyplňte reklamační formulář a zašlete nám jej na e-mail info@barevnesamolepky.cz a my vám poradíme jak dále postupovat.

Při osobním převzetí je kupující povinen si zkontrolovat zboží přímo v místě provozovny a jakékoliv závady vyřešit s prodávajícím na místě. Pozdější reklamace nebude uznána.

Samolepky jsou vyráběny na zakázku. Z tohoto důvodu se na ně nevztahuje 14 denní zákonná lhůta na odstoupení od smlouvy stanovená §53 Občanského zákoníku.

Reklamaci lze podat v místě provozovny prodávajícího: Jámy 148, 592 32 Jámy, nebo na e-mailové adrese: info@barevnesamolepky.cz.

Kupující je povinen pro uznání reklamace dodržet tyto podmínky:

Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou. Reklamované zboží musí splňovat výše uvedené podmínky pro uznání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.