Domů   ›   Poradíme   ›   Jak aplikovat samolepku

Jak aplikovat samolepku

Součástí každé objednávky je návod Jak aplikovat samolepku. Aplikace samolepek není složitá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Menší dekory do 50 cm zvládne nalepit každý. U větších dekorů je lepší lepit samolepku ve více lidech. Při dodržení pokynu v návodu bude aplikace samolepky snadná a životnost polepu vyšší.

Tepelné podmínky

Samolepky aplikujte na podklady, které mají teplotu v rozmezí 15-20°C. Při nižších teplotách dochází k odlepování fólie od podkladu a v některých situacích i přetržení folie. Při vyšších teplotách se fólie natahuje a deformuje. Pokud nejsou vhodné podmínky pro aplikaci, doporučujeme raději počkat. Polepy aut nedoporučujeme aplikovat na přímém slunci i přesto, že venkovní teplota je vhodná pro aplikaci. Většinou má karoserie více stupňů a dochází k deformaci fólie.

Vhodný podklad a příprava podkladu

Aplikace samolepek na zeď

Všeobecně platí, že samolepky lze aplikovat na většinu bytových zdí. Největší životnosti dosáhneme při polepování sádrokartonových zdí, kde struktura podkladu je jemná a fólie krásně přilne k podkladu. Častěji se však v obytných prostorách vyskytují klasické štukové stěny, které mají větší strukturu. Na těchto typech zdí samolepky drží dobře, ale musíme brát ohled na to, že čím větší bude hrubost, tím se bude snižovat životnost polepu. U velmi hrubých povrchů, doporučujeme použít samolepku pouze jako šablonu pro obkreslení dekoru a tvar vybarvit bytovými barvami.

Před aplikací samolepky je nutné zpevnit povrch penetrací nebo nátěrem a odstranit z něj veškeré nečistoty a mastnoty. Samolepky nedoporučujeme aplikovat na čerstvé nátěry a vícevrstvé nátěry. Vícevrstvé nátěry které jeví známky popraskání, jsou nevhodné pro polep. Při aplikaci dochází k uvolnění nátěru a znehodnocení samolepky. V tomto případě doporučujeme zeď zbavit starých nátěrů a opatřit penetrací a novým nátěrem. Pokud si nejste jistý kvalitou podkladu, doporučujeme objednat vzorek samolepky a vyzkoušet jeho přilnavost na daný podklad.

Aplikace samolepek na auto (kov), plast, keramiku, sklo

Při aplikaci samolepky na tyto materiály jsou důležité dvě věci. Dodržet aplikační teplotu 15-20°C a zbavit materiál veškeré špíny, prachu a hlavně mastnoty. Doporučujeme použít isopropylalkohol nebo technický líh.

Aplikace samolepky

Pokud máme připravený podklad, můžeme se vrhnout na aplikaci samolepky. Součástí většiny zakázek je  průhledná přenosná fólie (lze použít vícekrát). Přenosná fólie nebývá součástí u jednoduchých tvarů aplikovaných na zeď (plné geometrické tvary, bubliny apod.). Tyto tvary je jednodušší aplikovat bez přenosné fólie. V případě, že objednávka obsahuje přenosnou fólii, postupujeme takto:

  1. Rozstřiháme vícedílné dekory na jednotlivé díly.
  2. Pokud je přenosná fólie v balení samostatně, musíme nejprve přenosnou fólii nalepit na samolepku.
  3. Pomocí stěrky přitlačíme samolepku k přenosné fólii a opatrně odstraňujte podkladový papír ze samolepky. Samolepky musí zůstávat na přenosné fólii. V opačném případě znovu přitlačíme samolepku k přenosné fólii. Po odstranění podkladového papíru, musí být všechny části nálepky na přenosné fólii.
  4. Přiložíme samolepku na požadované místo a pomalu přitlačíme stěrkou k podkladu.
  5. Přitlačujeme postupně z jedné strany na druhou, aby nevznikaly bubliny. Dbáme na to, aby byly přilepeny všechny části samolepky. Vzniklé bubliny odstraníme propíchnutím špendlíkem a znovu přitlačením.
  6. Opatrně odlepíme přenosnou fólii a znovu přitlačíme samolepku k podkladu.
  7. U polepů menších rozměru (<1cm) nebo u polepů mechanicky namáhaných, doporučujeme polepy přelakovat bezbarvým lakem. Tím to krokem docílíte větší odolnosti a životnosti polepu. Používá se u polepů motorek či rámů kol.